Oświadczenie

Przed skorzystaniem z Parku BOUNCE wszyscy uczestnicy muszą bez wyjątku wypełnić poniższe oświadczenia. Jest to warunek niezbędny do skorzystania z naszych usług.

W imieniu osoby poniżej 18 roku życia oświadczenie wypełnia opiekun prawny.

 

Bounce Lublin Oświadczenie Opiekuna prawnego (dotyczy osoby małoletniej)

Bounce Lublin Oświadczenie